Bestyrelsen

Bestyrelsen:

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse i H/F Draget. Bestyrelsen udfører generalforsamlingens beslutninger

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode.

Formand
Hanne Pia Wosylus
Tlf.: 2979 2244
Email: formand@hfdraget.dk

Næstformand

Johnny Larsen
Tlf.:+4525546365

Kasserer
Rene Brøndum
Tlf.:+4528269720
Email: kasserer@hfdraget.dk

Sekretær

Susanne Randrup
Tlf.:+4528143502
Email:Sekr@hfdraget.dk

Bestyrelsesmedlem
Magnus Slot
Tlf.:+4525481110

 

Problemer eller ris/ros på hjemmesiden

Hjemmesiden er administreret og styret af et ekstern firma som har speciale i Digital branding.

Hvis der er problemer eller ris/ros omkring hjemmesiden kontakt da direkte på mail:

hfdraget@slotdigitalagency.dk

Scroll to Top