Kategorier
Nyt fra Bestyrelsen

OBS OBS OBS !!! VANDÅBNING SKER D.26/3-22 kl.10.00 ! – Indkaldelse til GENERALFORSAMLING Torsdag d.31/3-22 kl.18.00

Sted: Sofiendalsskolen, Lange Müllers vej 18, 9200 Aalborg SV

Valg af:

Dirigent: Bestyrelsen forslår Jørn Olesen fra Kredsen

Referent: Bestyrelsen forslår Rikke Watson

Stemmetællere: 

1: Formandens beretning

2: Bestyrelsens beretning

– fælles arbejdsdage – Rikke 

– havevandringer – Rikke 

– håndtering af manglende betalinger ved haveleje – Henrik

– Opdatering omkring kloakering – Rikke 

– Vedligeholdelse af grøfter – Henrik

– Vedligeholdelse af stikveje – Henrik

– Venteliste – Rikke 

2: Årsregnskab ved Per Heinrich

3: Budget ved Hanne Wosylus

4: Forslag om brug ekstern autoriseret revisor Hanne 

5: Forslag om at foreningen betaler for installation af vandure ved alle havelodder, hvorefter hver enkelt havelejer selv betaler for eget vandforbrug 

Alternativt en havelejestigning på 300 kr. og fælles afregning på vandforbrug som hidtil. Rikke 

6: Vedligeholdelse af grønne arealer:

Forslag a) Erhvervelse af havetraktor til haveforeningen 

Forslag b) Det fordeles mellem torvene at slå græs ved fælleshuset og fællesarealerne.  Hanne

7: Valg til bestyrelsen 

Formand Leif Carlsen: ikke på valg 

Kasserer Hanne Wosylus: ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Susanne Larsen: ikke på valg

Bestyrelsesmedlem Henrik Guldager: på valg – ønsker genvalg

Bestyrelsesmedlem Rikke Watson: på valg – ønsker genvalg 

1. Suppleant Kevin Lehrer: ønsker genvalg 

2. Suppleant Rune Kristensen: 

Revisor, Per Skareløkke Heinrich: ikke på valg

Revisorsupleant Mogens Kold: 

8: Valg af revisor og suppleant

9: Valg af vurderingsnævn

10: Eventuelt 

Tilmelding senest. 24/3-22 

VANDÅBNING DEN 26/3-22 KL.10.00 !!!

Til glæde for mange, åbner vi for vandet, LØRDAG D. 26 Marts kl.10.00 – Husk du/ I skal være tilstede i haven og har du ikke mulighed for det, skal du/ finde en repræsentant. Ellers ring, hvis det er et problem. Vi glæder os til en ny sæson sammen med jer alle, godt forår og sommer til jer alle.Pas godt på jer selv og hinanden herude. Kærlige Hilsner fra Bestyrelsen HF Draget